Коментари

Који су стандарди за ВМЦ?

Који су стандарди за ВМЦ?

Питање:

<>

Одговор: систем за презрачивање је обавезан у свим домовима и мора стално радити.

Све куће морају имати вентилациони систем, било да је то ЦМВ или други. Обавезно је да се у свим главним просторијама обезбеде доводи за ваздух, док излази за ваздух морају бити у сервисним просторијама. Одобрени протоци ваздуха су високо кодификовани и зависе од броја соба у смештају, доступни су у члановима 3 и 4 декрета од 24. марта 1982. ВМЦ мора да ради континуирано, не може да буде повезан са преклопник и мора имати директан прикључак на плочу за развод кућишта. Линија између мотора и централе мора бити заштићена уређајем високе осетљивости од 30 мА. Морате планирати дно врата да бисте оставили пролаз за проток ваздуха, 2 цм. Усисни отвор кухиње мора бити пречника најмање 125 мм, док су у осталим собама најмање 80 мм. И ви нам пошаљите своје питање за брицо